Symbole
KLUCZ SALOMONA
I. Wielki Pentakl, czyli Klucz Salomona (od nazwy księgi spisanej przez Salomona), to sposób na ochronę przed demonami, a także symbol niezbędny do wykonania egzorcyzmu wypędzenia demona z ciała osoby opętanej. Na Wielki Pentakl składa się przede wszystkim siedmioramienna gwiazda wpisana w okrąg, a w wewnętrznym, drugim okręgu znajduje się skorpion.


II. Wielki Pentakl - koło z wpisaną w niego siedmioramienną gwiazdą, w którą z kolei wpisano sześcioramienną gwiazdę otoczoną kołem. Wielki Pentakl znany jest też pod nazwą Większego Klucza Salomona, od nazwy Księgi Salomona. Okrąg symbolizuje zamknięcie, a więc ochronę. Na symbolu umieszczono niewysłowione imiona Boga. Całość zapewnia poteżną ochronę przed klątwami lub opętaniem. Czasem dla wzmocenienia mocy Wielkiego Pentaklu umieszcza się w środku garść ziemii, albo soli.
Skorpion - W astrologii symbolizował powrót do chaosu, stan rozpadu. Łączony z końcem kosmosu i jednocześnie jego początkiem, a więc oczekiwaniem na odrodzenie.
SIGIL
I. Tulpas: Symbol niezbędny do stworzenia istoty, związanej z Tulpas, czyli tybetańską uformowaną myślą.
Przyzwanie demona: Symbol używany również przy rytuale przyzwania demona.
II. Tulpas: Od łacińskiego "sigillum", oznaczającego pieczęć, albo przyrząd. Wiążę się ściśle z teorią sigili, która polega na wpływaniu na podświadomość przez wprowadzenie do niej ikony symbolu i związanych z tym określonych obrazów. Podobno można w ten sposób zdeterminować pewne wzorce naszego zachowania. Związany jednak przede wszystkim z magią rytualną. Służy do zobrazowania celu. Poza tym symbol Sigila wiąże się z planetą Saturn, której w rytualnej magii odpowiadają takie znaczenia jak: bezruch, śmierć, czas.
Przyzwanie demona: Sigile jako pieczęcie wiążą się również z Mniejszym Kluczem Salomona (Lemageton), księgą Salomona na temat demonów, duchów i aniołów oraz sposobu ich przyzywania. Każdemu z demonów odpowiada więc taki sigil. Poza tym symbol Sigila wiąże się z planetą Saturn, której w rytualnej magii odpowiadają takie znaczenia jak: bezruch, śmierć, czas.ANKH
I. Koptyjski wariant krzyża Ankh [zobacz] jest używany przy pakcie z duchem mordercy.
II. Gnostycki i Koptyjski wariant egipskiego krzyża Ankh przejmuje przede wszystkim od swojego pierwowzoru symbolikę odrodzenia. Natomiast sam Ankh, to egipski symbol życia, silnie związany z kobiecością i męskością, co sugeruje po pierwsze połączenie koła z krzyżem, po drugie dwa ramiona jako dwa pierwiastki. Poza tym górna część Ankh jest też utożsamiana ze słońcem, co z kolei odnosi się do reinkarnacji. W rytualnej magii ten egipski krzyż oznacza nieśmiertelność.

TRÓJKĄT SALOMONA

I. Diabelska Pułapka, czyli Trójkąt Salomona (okrąg wpisany w trójkąt), wzbogacony o pentakl wpisany w okrąg, to jeden ze sposób na ochronę przed demonem. Stanowi dla tego ostatniego nieprzekraczalną granicę.
II. Trójkąt Salomona, opisany przez Salomona w jego księgach, był używany do rytuału przywołania. Jest to okrąg wpisany w trójkąt. Ten drugi, to symbol bezpieczeństwa, ponieważ przedstawia przestrzeń poza kręgiem. W okręgu natomiast pojawią się istoty przyzwane. W każdym kącie trojkąta należy wpisać część imienia ducha, który będzie przywoływany. Z kolei na zewnątrz, przy każdym boku, słowa inkantacji. Można zamiast figury koła umieścić w środku jakiś artefakt, np. szklaną kulę.
Pentakl - pięcioramienna gwiazda otoczona kołem. Ma stanowić ochronę przed klątwami i opętaniem. Symbolizuje również pięć żywiołów - ducha, powietrza, ognia, ziemi, wody.


Wszystko widzące oko
Uniwersalny symbol reprezentujący Najwyższe Źródło, wyższa wiedza, Boska Mądrość.Oko w trójkącie piramidy (oddzielonej) symbol masoński, mistyczne zakłócenia Wszechwiedzy Boga.


 Oko faraona

Wszechwidzące oko, wiele kultur (Grecy, Persowie, Egipcjanie) do dzisiaj używają go aby odpędzić złe uroki (szczególnie jako talizman nowo narodzonych dzieci, bardzo rozpowszechnione do dziś u Greków). W wielu dzisiejszych wierzeniach symbol zła, kult złego boga.

 Anioł
Symbol dobrych i złych duchów we wszystkich religiach. Dobry - anioł stróż, biblijny anioł - opiekun. Użyty do złych celów: odwrócona wiara, powrót demona, usunięcie z tronu Boga, który we wszystkim jest dobry i próba zajęcia jego miejsca tym wszystkim co nazywamy złem, co zostało stworzone przez ludzki umysł. I niedoskonała myśl człowieka - nadszedł czas abyśmy stworzyli sami siebie, bogami będziemy!


 Krzyż

Ma bardzo wiele znaczeń, nie tylko ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Niemal w każdym zakątku Ziemi odkryto przedmioty związane z tym znakiem. W ciągu wieków pojawiło się około 400 różnych rodzajów krzyża, m.in.: krzyż łaciński, krzyż grecki, krzyż pizański, krzyż maltański, krzyż patriarszy, krzyż jerozolimski, krzyż celtycki, krzyż św. Piotra, krzyż św. Andrzeja, krzyż papieski, krzyż kardynalski, krzyż prawosławny, krzyż pacyfistyczny i wiele innych.

W kościołach chrześcijańskich a zwłaszcza w Kościele katolickim i prawosławnym krzyż jest otaczany szczególnie nabożną czcią. Wierni w jego kierunku zanoszą modlitwy, jest umieszczany w centralnym miejscu w budynkach sakralnych. W sensie mistycznym symbolizuje mękę Chrystusa. Kościoły protestanckie uznają krzyż za swój symbol, ale odrzucają jego kult, jako narzędzia zbrodni na którym stracono Jezusa. Krzyże protestanckie (z wyjątkiem luteran) są puste (bez wizerunku cierpiącego Chrystusa), co symbolizować ma zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, całkowite zakończenie dzieła zbawienia i brak konieczności powtarzania, bądź uobecniania ofiary krzyżowej. Kilka pomniejszych wyznań (np. Świadkowie Jehowy) odrzucają w ogóle symbol krzyża, jako symbol niechrześcijański, twierdząc, że Jezus umarł na palu.

Symbole Krzyża pracują jak instrumenty duchowe inspirujące do osiągnięcia wyższego poziomu świadomości. Symbole krzyża dla wyznawców Chrystusa mają być częścią medytacji, kontemplacji, otwarciem drogi w ludzką głębię.

Odwrócony krzyż, początkowo reprezentował pokorę Apostoła Piotra w jego męczeństwie. Został ukrzyżowany głową w dół na odwróconym krzyżu, bo czuł się niegodziwie umierać w tej samej pozycji co Jezus.

Taki krzyż znajduje się w Watykanie na pamiątkę śmierci Św. Piotra. co stało się kpiną dla odmiennej kultury, ponieważ dzisiaj dla wielu jest oznaką satanizmu. Odwrócony krzyż u satanistów jest kpiną z Chrystusa.

Lucyfer, a raczej szatan, (Lucyfer - światło) zyskał to imię (szatan) kiedy P. Bóg wygnał go z nieba, stracił swoją boską światłość. Od tej pory szatan tworzy swoje "prawdy" o Bogu, posługuje się kłamstwem, manipulacją i oszustwem, miesza ludziom w zmysłach.

Smok 
Mistyczny potwór składa się z wielu zwierząt: węża, jaszczurki, ptaka, lwa. Może mieć wiele głów i ogień w oddechu. W kulturze wschodniej ma wielką moc, pomaga usunąć wrogie siły duchowe. W Biblii reprezentuje szatana, diabła. Europa przyjęła go jako niebezpiecznego, złego.

Heksogram 
(dwa trójkąty) lub sześcioramienna gwiazda otoczony okręgiem stanowi myśl Boga. Wiele ludzi zaczęło go używać jako symbol fałszywej mądrości Boga. Nadają mu inną moc w swoich rytuałach. Dla Żydów jest to gwiazda Dawida.

Jaszczurka
Symbolizuje duszę poszukującą wyższej świadomości. Rzymianie uważali ją za symbol Śmierci i zmartwychwstania.

Mandala 
(koło) w hinduizmie i buddyzmie wykorzystana do podnoszenia świadomości. Często można ją ujrzeć w medytacji, wtedy pokazuje człowiekowi jego rzeczywisty poziom świadomości (poziom jego umysłu - aby właściwie rozróżnić własne poziomy należy dobrze poznać wiedzę na ten temat). Mandala ukazuje ośrodek Bindu (LINK!). Stanowi połączenie sił męskich i żeńskich - integracja ciała i duszy.

 Masoński Freemasons
Reprezentuje ruch doskonałości i rozwój pomiędzy duchowym i fizycznym. Wpisany w koło reprezentuje ducha. Niektóre grupy postawiły go na swoim ołtarzu, np. "bracia ciemności". Polecam przeczytać książkę "Bracia ciemności" - Dr. Stanleya Monteitha. Historia prawdziwa i niesamowita. Chodzi o tajne towarzystwa, w jaki sposób kierują cywilizacjami i jaki mają wpływ na nasze życie.

Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy ponieważ ich umysły są klimatyzowane aby odrzucić wszystkie myśli o istnieniu tych organizacji i istnieniu samego szatana. W swojej książce Dr. Monteith ujawnia niesamowite fakty (prowadził badania 40 lat), odkrywa tożsamość tajemnych sił ludzi, którzy rządzą światem i dlaczego niektórzy z naszych przywódców poświęcili im swoje życie tym samym niszcząc cały naród. Po przeczytaniu "Braci ciemności" już nigdy nie spojrzymy na świat tak jak poprzednio.

Podobnie jak ze znakiem Freemasons uczynili z Dream Coutcher (wyłapywacz snów), starym indiańskim ochronnym znakiem, który strzegł człowieka przed siłami zła, szczególnie podczas snu.

Maski
Używane na całym świecie, szczególnie zwierząt w pogańskich rytuałach. Śpiewając, tańcząc i wprowadzając się w trans w celu skontaktowania się ze światem duchów. Praktykując takie rytuały może się zdarzyć opętanie takiego człowieka przez ducha zwierzęcia reprezentowanego przez maskę. Maski służyły również do przywoływania dobrych duchów, np. mądrości - hinduski słoń - Ganesha.

Symbol pokoju, pacyfka
Zwany też Nero-krzyż (złamany krzyż ramionami do dołu). Nero-krzyż, jego nazwa pochodzi od cesarza Nerona, który nienawidził i prześladował pierwszych chrześcian. Reaktywowany w latach 60-tych przez grupę hipisów, którzy protestowali przed użyciem broni jądrowej. Dzisiaj jest utajonym symbolem na nową światową epokę pokoju. Niestety wielu fanów heavy metal i muzyki rockowej zgadza się z Neronem i używa go przeciw wyznawcom Chrystusa.

Pentagram (pentakl)
Pięcioramienna gwiazda skierowana jednym promieniem ku górze, w kościele katolickim tzw. gwiazda betlejemska. Służy jako ochronny znak. Używana w odwrotnej pozycji (dwoma promieniami w górę), w okultyzmie znak satanistów.

Feniks
Uniwersalny symbol słońca i odrodzenia (LINK!) , zmartwychwstania (feniks z popiołów) Legendarny czerwony ptak "ptak ognia" - wierzono, że po 3-ch dniach po śmierci powstaje z martwych. Związany szczególnie z kulturą w Meksyku. Dla opozycjonistów posłużył jako symbol niszczenia i tworzenia nowych form materii na trasie do ostatecznego celu jako kamień fizjologiczny.

Skarabeusz
Symbol wschodzącego słońca, ochrona przed złem, szczególnie dobrze znany w Egipcie. Następnie przyjęli go Fenicjanie i Grecy. W średniowieczu alchemicy wykorzystali go do swoich alchemicznych rytuałów.

Wąż - uroboros
Większość kultur na Ziemi trzcili węża. Mówi nam on o odrodzeniu (ze względu na lnienie, zrzucanie swoich powłok) był ochroną przed złem, symbolizował deszcz i płodność, był pośrednikiem między światem materii i duchowym... ta lista nie ma końca, ale wiele przekazów podaje nam, że wąż to zło i pokusa. Waż - uroboros gryzie własny ogon - jest to wielkie mistyczne znaczenie, niszczy materializm (czakra korzenia).

Sfinks

Opiekun świętych miejsc, tajemnic życia. Według masonów: wszczęcie procesu aby stracić tajemnice życia, ale według legendy sfinks umiera za prawdę, ponieważ jego postrzeganie na Prawdę jest tylko JEDNO!

Swastyka 
Słońce i cztery kierunki świata. Reaktywowana przez Hitlera i odpowiednio zmieniona służyła jako symbol rasizmu, supremacji białych neo-nazistów.

Przytoczyłem tutaj kilka najbardziej znanych symboli. Znane są jeszcze komponenty zbudowane z różnych symboli używanych również w obie strony. Kto ma rozum i wiedzę, niech z nich mądrze korzysta a kto do tego nie dorósł i miota nim niewiadoma i strach niech nie bierze ich do ręki.
Dodatkowe info
 
Demonologia :
część doktryny religijnej,
dotycząca istot, mocy i sił,
które zajmują pośrednią pozycję
między bogami (Bogiem)
a ludźmi, czyli demonów
(jak np. w religii chrześcijańskiej: diabłów).
Reklama
 
 
trwa inicjalizacja, prosze czekac...zarabianie w internecie
GG założyciela stronki
 
forum stomatologiczneforum stomatologiczne
bardzo fajna i długa playlista polecam gorąco
 
The Best Of Rock'n'Roll
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=